Blue Khan

En trio grabbar från Bollnästrakten med smak för metal och stonermetal vilket speglas i musiken. Med en nysläppt EP ute på Spotify, iTunes mm. tar vi oss vidare på nästa stig i våran riktning. Men för att bäst förklara oss och våran musik säger vi, ”vi är vi”.

Facebook | Youtube | Spotify